Strážna služba SOS spol. s r. o.

Skúsenosti, Spoľahlivosť, Zodpovednosť

Strážna služba SOS spol. s r. o.


O nás

Strážna služba SOS spol. s r.o. pôsobí na trhu bezpečnostných služieb od roku 2008. Licencia na poskytovanie strážnej služby bola našej spoločnosti vydaná Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Nitre pod evidenčným číslom PS 001169. Strážna služba SOS spol .s r.o. je oprávnená na prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

Platnosť licencie je do 18.06.2028.

Licencia Licencia

Základným cieľom našej spoločnosti je predovšetkým poskytovať profesionálnu fyzickú ochranu objektov a majetku zmluvných partnerov.

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne s prihliadnutím na jeho potreby a požiadavky.

Počas zmluvného vzťahu kladieme dôraz na kvalitu s posúdením reálnych rizík a nedostatkov pri ochrane majetku.

Strážna služba:

 • fyzická ochrana určených priestorov, objektov či majetku obchádzkovou službou
 • kontrola a evidencia vstupov a výstupov osôb a vjazdov a výjazdov vozidiel
 • kontrola vozidiel, vrátane nákladu a sprievodných dokladov
 • správa kľúčov a ID kariet- príjem, výdaj, evidencia
 • sprevádzanie návštev
 • monitorovanie stráženého objektu kamerovým systémom
 • kontrolu výkonu činnosti v objekte realizovanú pomocou elektronického obchádzkového systému a jeho následným vyhodnotením na PC
 • zabezpečovanie požiarnej a havarijnej bezpečnosti v mimo pracovnom čase odberateľa

Touto formou stráženia zabezpečujeme ochranu objektov a prevádzok 24 hodín denne alebo podľa požiadaviek odberateľa. Pracovníci našej spoločnosti spĺňajú odborné a bezpečnostné požiadavky podľa zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z.

Pre zvýšenie efektivity stráženia a dodržiavania zmluvných podmienok sú vykonávané kontroly pracovníkov SBS

Kladieme vysoký dôraz na kvalitu poskytovania našich služieb.

V rámci strážnej služby ďalej zabezpečujeme:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
 • ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb najmä pri usporadúvaní športových a kultúrnych podujatí a iných spoločenských podujatí
 • vypracovanie plánu ochrany

Kde nás nájdete


Adresa:
Priemyselná 4, 949 01 Nitra

Email:
straznasluzba.sos@gmail.com

Tel:
+421 908 926 345 – konateľ
+421 905 466 786
+421 918 376 786